۱۱ اردیبهشت "تحریم خیابان از۸ تا ۱۰"با درخواست آزادی منصور اسانلو و زندانیان سیاسی

۱- نوعی دیگر از تظاهرات اعتراضی خیابانی:
در صورت استقبال میلیونی جامعه سبز, همانند راهپیمائی یک نوع نمایش اعتراض خیابانی محسوب میشود و نتیجه آن بصورت کاملا روشن در خیابانهای شهر که بطور معمول بین ساعت ۸ تا ۱۰ صبح پر رفت و امد هستند , مشاهده خواهد شد

۲- کاملا بدون هزینه و بدون خشونت متناسب با منش جنبش سبز :
بنابراین می توان انتظار داشت( در صورت تبلیغات مناسب) جمعیت بیشتری از جامعه سبز و کارگران را به صحنه مبارزه بکشاند

۳- تحریم مقدمه اعتصاب است:
میان "اعتصاب وسایل نقلیه عمومی از سوی کارگران شرکت واحد و رانندگان تاکسی ها " وتحریم وسایل نقلیه عمومی از سوی مردم, فاصله چندان زیاد نیست. در هر دو صورت ماشین ها خالی و رانندگان کار نخواهند کرد. و این بی هزینه ترین نوع تمرین اعتصاب از سوی رانندگان وسایل نقلیه عمومی خواهد بود , که رهبرانشان سالهاست در زندان ها بسر میبرند

۴- در خواست مشخص برای آزادی منصور اسانلو و دیگر رهبران کارگران و معلمان و کلیه زندانیان سیاسی مرتبط با نوع تحریم و اعتراض

۵- با توجه به شرایط فعلی و تجربه فراخوانهای اسفند۸۹ امکان انجام موفقیت آمیز راهپیمائی بسیار بعید می نماید – و این شکل جدید از اعتراض در صورت موفقیت و اقبال جامعه سبز تمرینی خواهد بود برای ۲۵خرداد۹۰ و انجام اعتراضات سازماندهی شده منظم
برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید