اصلاح طلبان خموش ، به دامان ملت بازگردید ، همچون محمد نوری زاد

روی سخنم با اصلاح طلبان خاموش است ، کسانی که چه در داخل و چه در خارج از کشور مدت زیادی است که سکوت کرده و یا هر از چند گاهی با مواضع خود مردم را دلسرد می کنند. با کسانی که از دید حکومت ، برانداز و ضد انقلاب اند و از دید ملت ، حکومتی. و در این میان خود مانده اندکه از کجا آمده اند و آمدنشان بهر چه بود؟!! کسانی که از 2 سال پیش، و بعد از آن انتخابات کذایی و شروع حرکت زیبای ملت به نام جنبش سبز، در چنان سکوتی فرو رفتند که گویی هیچ وقت نبوده اند. یا اگر هم در ابتدا حرف هایی داشتند برای گفتن، امروز کاملا ساکت و آرام اند مانند دماوند...
امروز می بینیم که موسوی و کروبی در کنار دیگر عزیزان در بند، تنها مانده اند. آنقدر تنها مانده اند که انگار هیچ وقت یاوری نداشته اند. آقایان اصلاح طلب، پس آن همه تبلیغ و حمایت از این دو عزیز برای انتخابات 88 چه شد؟ آیا فقط در حد انتخابات شایسته ی حمایت بودند؟ فقط برای اینکه بعد از پیروزی منافعی برای شما به وجود می آوردند؟ آیا اگر پیروز انتخابات می شدند، امروز همچو پروانه به گرد آنان نمی چرخیدید و نمی رقصیدید ؟؟؟
شاید پاسخ شما این باشد که ما در چهارچوب نظام حرکت می کنیم و خواهان اعتراضات اینچنینی علیه نظام نیستیم. آقایان اصلاح طلب ، مگر شما بیش از موسوی و کروبی و تمام زندانیان در بند، فرزند این انقلاب هستید؟؟ آیا امروز فقط شما پاسدار انقلاب و نظام شده اید و موسوی و کروبی نمی دانند انقلاب و نظامشان به کجا رسیده است و در چه حالیست؟؟؟ اصلا فرض می کنیم که انقلاب 57 یک انقلاب آرمانی بود. ولی آقایان ، حداقل امروز باور کنید که انقلاب آرمانیتان تبدیل شده است به یک دیکتاتوری حیوانی. میوه ی انقلابتان امروز گندیده است. آیا به خوردن یک گلابی گندیده امید دارید؟ آقایان برای خوردن به فکر یک گلابی دیگر باشید... . بدانید که اصلاح این وضع ، آنگونه که شما می خواهید محال است و آب در هاون کوبیدن. وبدانید که شما هیچ شانسی برای بقا در این حکومت ندارید و مهره های سوخته و غیر خودی بیش نیستید برای این حکومت.
آقایان اصلاح طلب خموش، تا دیر نشده و بیشتر از این چشم امید مردم را از خود برنداشته اید ، به دامان ملت بازگردید و با حرکت مردم همراه باشید و بدانید که این مردم آنقدر بزرگ و بخشنده هستند که با آغوش باز شما را بپذیرند. مگر محمد نوری زاد نبود که از دل کیهان و حکومت به آغوش مردمش بازگشت و حالا عزیز و محبوب آنهاست...؟
آقایان اصلاح طلب، اگر علت سکوت شما ،به خطر نیفتادن منافع مادی و مالی است که همان بهتر که به سوی جنبش سبز این مردم نیایید که این جنبش هیچ منفعت مادی و مالی برای هیچ کس نخواهد داشت و هر چه دارد، عزت و شرف و آبروست برای یارانش. ولی اگر در دل خود ذره ای به این مردم عشق می ورزید و خالصانه به فکر آینده ی وطنتان هستید ، به جنبش سبز بپیوندید تا دست در دست هم دهیم به مهر ، میهن خویش را کنیم آزاد...
والسلام

منبع: وبلاگ خیزش
برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید