درس امروز: فیزیک!!!ایجاد یک حرکت

می دانید که چگونگی حرکت یک جسم به نیروهایی بستگی دارد که به آن جسم وارد می شود. تا وقتی به جسم یک نیروی محرک و انگیزاننده وارد نشده باشد در همان حالت تعادل خودش می ماند و زندگی اش را می کند. اما اگر به آن نیرویی وارد شود؛ شتابی می گیرد که با بر آیند این نیروها متناسب است. به نظر من وقتی می خواهد یک حرکت اساسی انجام شود، نوع نیروهایی که به جسم وارد می شود خیلی مهم است. نیروهایی که باعث افزایش شتاب می شوند یا می خواهند مانع حرکت شوند یا حرکت را منحرف کنند، نوع و جهت این نیرو ها، همه و همه را باید شناخت.
کلا من به این جمع بندی رسیدم:
1- نیروی وزن که به هر جسمی وارد می شود،اما هر چه جرم ذره بیشتر باشد، یا به اصطلاح تکثر جرم باشد این نیرو بیشتر است.
2- باید مواظب بود. اگر جسم که نیروی وزن به آن وارد می شود تکیه گاه درست و حسابی نداشته باشد حرکتش تبدیل به یک سقوط آزاد می شود. اما نیروی دیگری که به جسم وارد می شود و مانع سقوط است، نیروی تکیه گاه است. یادمان نرود این نیرو است که همه را دور هم و سر پا نگه می دارد و نیروی سنگین وزن را تحمل می کند. اصلا این تکیه گاه است که بستر حرکت را فراهم کرده و همه چیز را نگه داشته. تکیه گاه یک حرکت اساسی آنقدر محکم است که هرگز نمی شکند.نیروی تکیه گاه یک حرکت اساسی همیشه سر پا نگه دارنده آن حرکت خواهد ماند، حتی اگر محصور باشد. شاید این نیرو خودش را تنها همیشه تنها یک تکیه گاه بداند اما همه می دانیم که او محرک به جلو هم هست. چرا که مثل آیینه صاف و صیقلی است.
3- مسئله مهم و اصلی نیروی ماست، یعنی برآیند میلیون ها نیروی تک و هم جنس. می دانید درآخر آن نیرویی برنده است که بیشتر باشد. اگر نیروهایی که از جهت های مختلف به جسم وارد می شوند هم اندازه باشند همدیگر را خنثی خواهند کرد و جسم یک حرکت یکنواخت ساده با سرعت ثابت خواهد داشت.وضعی که اگر هشیار نباشیم در آینده ای نه چندان دور به آن دچا رمی شویم.پس باید تلاش کنیم که نیروی ما غلبه گر باشد. و برای این اولا باید همه با بیشینه ی نیرو به میدان بیایند، دوما همه نیروها با هم هم جهت باشند تا برآیندشان بیشینه شود.این که نیروها سمت و سویی متفرق بگیرند نتیجه ای جز از راه ماندن ندارد.
4- یک نیروی دیگر مانده که همان نیروی خبیث اصطکاک است.این نیرو به هرشکل که بتواند می خواهد مانع جنبش شود، با کشتار،زندانی کردن و... اما جنبش راه خود را ادامه می دهد و ابدا فریب سیاه بازی های این نیرو را نمی خورد. البته این را هم بگویم که خود ما هم اگر دسته دسته شویم و این بخواهد آن را کنار بزند و خودش در راس باشد و آن هم برای برجسته تر کردن نقش خودش تلاش کند ، می توانیم به وجود آورنده ی اصطکاک جنبشی باشیم. پس دوستان لطفا اصطکاک جنبشی ایجاد نکنید.
5- هرچه کتاب ها و جزوه ها را ورق زدم آقای نیوتن چیزی در مورد اینکه رنگ جسم تاثیری در حرکت دارد یا نه نگفته بود، اما به نظر من رنگ خیلی مهم است. بعضی از رنگ ها خودشان نیرو می دهند. باید همه یک رنگ سبز باشیم. این اگر خودش در نقش یک نیرو هم نباشد، حداقل انرژی می دهد.
راستی شاید اگر آن زمان می دانستند که نیوتن هم حرف های سیاسی می زند، مثل گالیله دادگاهی اش می کردند. البته خب او مثل گالیله با صراحت سخن نگفته بود و آنها هم در آن زمان خب شاید عقلشان نرسیده.
خواستم قوانین حرکت را هم جمع بندی کنم. اما گفتم این فضولی ها به ما نیامده. ما سوال های همین مبحث را هم جواب بدهیم از سرمان زیادی است؟

یار سبز
برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید