سوال های من / شعر


جرم برادرم چه بود؟
گناه خواهرم چه بود؟
سلاح سرد او برابر تفنگ های آن سپاه
به جز نماد سبز او چه بود؟
گناه او در آن دمی که خون گرم او
به روی آن سلاح سرد ریخت
به جز سکوتی از گلوی داغ دیده اش چه بود؟
جرم بزرگ او خواسته ی کوچک او
و برگه ی سیاه پرونده ی او
صفحه ی پر مهر شناسنامه اش
و آرزوی او
به جز رهایی از ستم بگو چه بود؟
بگو چه شد که دست تو
به دست آن تفنگ بی هدف
به سوی او هدف گرفت؟
و ناگهان
گلوله بر گلوی او نشست
گلوی خواهرم به خون نشست
بغض برادرم شکست
برادرم به خون تپید
وخواهرم به روی جاده شد شهید
سکوتی از گلوی او روانه شد
نگاه خیس چشم های او جاودانه شد...
جرم برادرم چه بود
گناه خواهرم چه بود؟
گناه او در آن دمی
که خون سرخ او به روی آن نماد سبز ریخت
به جز سوال رای من کجاست بگو چه بود؟
جواب تو به جز گلوله ات چه بود؟
گریستی که در میان کربلا
گلوی طفل تشنه ای که آب خواست
جواب خود ز تیرها گرفت
چه گریه ای
تفاوت میان تو و آنکه لعن می کنی بر او
برای تیر ظلم او
بگو چه بود؟

یار سبز

برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید