اعلام آمادگی دانشجویان سبز دانشگاه همدان برای پیوستن به اعتراضات دانشجویی ٢۵ اردیبهشت ماه

جــرس: همزمان با فعالان دانشجوییِ دانشگاههای تهران و امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشجویانِ دانشگاه بوعلی همدان نیز، ضمن حمایت از فراخوانِ این دانشگاهها جهت برگزاری اعتصاب و تجمعاتِ اعتراضی در ٢۵ اردیبهشت، از حضور و برگزاری مراسمی مشابه در آن دانشگاه و بطور همزمان خبر دادند.


به گزارش رسیده به جرس، دانشجویان سبزِ دانشگاه بوعلی سینای همدان، در بیانیه خود همچنین از دانشجویان آن دانشگاه و دیگر واحدهای دانشگاهی کشور خواستند تا به اعتصاب و تحصن اعتراضی نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه پیوسته، و آنرا در سراسر کشور برگزار نمایند.


متن این بیانیه به شرح زیر است
"جنبش های آزادی خواهانه ی دانشجویی در طول قرن اخیر همواره روح تازه ای به پویایی و حرکت های مردمی بخشیده است. در این فضای خفقان و نا امیدی در میان قشر های مختلف جامعه، دانشجویان می توانند به عنوان موتور محرک بار دیگر امید را به جامعه خسته از استبداد تزریق کنند. متاسفانه بعد از انتخابات ٨٨ و اتفاقات بعد از آن فضای خفقان بیش از پیش بر دانشگاههای سراسر کشور و بالطبع بر دانشگاه بوعلی سینا حاکم گشته است.
ما، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه بوعلی سینا همدان از تمامی دانشجویان و اساتید آزادی خواه این دانشگاه می خواهیم با دانشجویان دانشگاه تهران و امیر کبیر همراه شوند و در روز ٢۵اردیبهشت به این حرکت اعتراضی پیوسته و کلاسهای درس را تعطیل کنند.
همچنین از فعالین دانشجویی با گرایشهای سیاسی و فکری مختلف و دانشجویان سبز این دانشگاه درخواست میکنیم با توجه به امنیتی بودن شدید فضای این دانشگاه و احاطه کامل نیرو های امنیتی دانشجویان دیگر را به هر طریق ممکن از این حرکت اعتراضی آگاه سازند. از دانشجویان سایر دانشگاههای کشور هم درخواست می کنیم به این حرکت اعتراضی بپیوندند.امیدواریم با حمایت دانشجویان سراسر کشور در این روز سکوت مطلق دانشگاه را فرا بگیرد.


گفتنی است روز گذشته (سه شنبه) نیز، یک روز پس از فراخوان جمعی از فعالان دانشجویی و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، جهت برگزاری اعتصاب و تحصن اعتراضی نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه در روز یکشنبه ٢۵ اردیبهشت، دانشجویانِ سبزِ دانشگاه صنعتیِ امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نیز، با صدور بیانیه ای اعلام کردند که همزمان با حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران، آنها نیز دست به اعتراضی مشابه در روز ٢۵ اردیبهشت ماه خواهند زد.

پیش تر، فعالان دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، از دانشجویان و اساتید خواسته بودند تا در اعتراض به اخراج و دستگیری و احضار و تهدید اساتید و دانشجویان دانشگاه، در روز یکشنبه ٢۵ اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به تعطیلی کلاس های درسی خود نموده و نسبت به امنیتی شدن بیش از پیش فضای این دانشگاه اعتراض کنند.
برچسب ها: ×

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید