امروزصد و بیست و هشتمین روز از حصر افتاب است


این روزهای ابری و سیاه به پایان خواهد رسید و
در نهایت این سپیدی و زیبایی صبح است که برقرار میشود.سبز یعنی استقامت تا بهار    آبروی مادران داغدار

سبز یعنی رنگ سهراب در کفن    سبز یعنی افتخار این وطن

سبز یعنی ملتی پر اقتدار    سبز یعنی رأی مان با اعتبار
...
سبز یعنی رنگ خون عاشقان    سبز یعنی قبر بی نام و نشان

سبز یعنی مردمی بیدار شد    حاکم ظالم به دنیا خار شد

سبز یعنی آخرین راه امید    سبز یعنی خشم دل های سپید

سبز یعنی مادری از جان گذشت    آن زمانی که ندایش برنگشت

سبز یعنی ظالمی از ترس سبز   می نهد بر گردن خود شال سبز

سبز یعنی آخرین فصل سکوت   سبز یعنی رأی ما غیر از تو بود
برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید