محمد مختاری مرد ؛ شهید نشد


شهید کسی است که آرمان دارد و برای آرمانش می جنگد که بعد از مردنش در راه این آرمان ، همفکرانش به او می گویند شهید. قاعدتا دشمنانش که همفکرش نبودند به او شهید نمی گویند.
محمد مختاری نیز جزء این دسته است. آرمانش ایجاد عدالت بود ، با ظالمان مشکل داشت ، حرف زور را قبول نمی کرد و با زورگو میانه ای نداشت و چشم به راه کمکش نبود.
با همین افکار بود که بیست و پنج بهمن ماه به خیابان آمد و ...
اما ما چه؟ ما چه کردیم؟
آه و ناله مان گوش فلک را کر کرد که ای ظالم ، چرا فرزندان ملت را می کشی؟ و فقط همین. فقط یک آه...
امروز بر خلاف آرمان های محمد مختاری ها چشم به راه خامنه ای و احمدی نژادیم ، اگر جایی مرگ بر مشایی بگویند انگار قند در دلمان آب شده. دست روی دست گذاشته ایم و انگار نه انگار 22 خردادی در پیش است ... انگار نه انگار در این راه هزینه ای داده ایم.
حال بگویید که آیا هدف محمد مختاری این بود؟؟
آیا ما حق داریم به محمد مختاری بگوییم شهید؟
نه عزیزان من . محمد مختاری برای ما مرده است ، شهید نشده...
برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید