آقای خامنه ای، مردم را فریب میدهی یا خودت را ؟؟؟


خامنه ای در کرمانشاه : "سران فتنه بعد از 9 دی در برابر مردم کوتاه آمدند و سکوت کردند" درست است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا به قول آقای خامنه ای سران فتنه بعد از 9 دی خودشان دیوار آهنی بر سر کوچه شان نصب کردند تا از دید مردم پنهان شوند. حتی تصمیم به ندیدن فرزندان خود نیز گرفته اند. شاید این همه مأمور امنیتی را هم برای در امان ماندن از خشم مردم استخدام کرده اند... آقای خامنه ای، مردم را فریب میدهی یا خودت را ؟؟؟

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید