با ارتش غیبی جنبش سبز در صحنه حاضر باشیم

اکنون که امکان و مجال خودنمایی در خیابان ها و اعتراض ما به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بیکار ننشینیم ؛ با ارتش غیبی جنبش سبز در صحنه حاضر باشیم و حضور و مبارزه مان را با شعار نویسی و اسکناس نویسی به صورت گسترده ادامه دهیم ...
یادمان باشد که آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است ...


منبع: معماریم ؛ به سبک میرحسین
برچسب ها:

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید