میرحسین: گیرم دانشگاه ها را ویران کردید ، با ملتی تشنه ی آزادی و فضیلت و عدالت چه می کنید؟

میرحسین ،11 شهریور 89 :
"مردم با زبان حال و قال می گویند اینقدر در هر مناسبتی که به بن بست می خورید ، دشمن دشمن نکنید و همه ی مصیبت ها را به دشمنان خودساخته و موهوم نسبت ندهید. دشمن واقعی در درون شماست وگرنه وقتی به فریاد آزادی خواهی و مطالبه ی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در دانشگاه ها بر می خوردید ، نمی گفتید که دانشگاه های مخالف تفرعن را با خاک و خون یکسان می کنید .
گیرم دانشگاه ها را ویران کردید ، با ملتی تشنه ی آزادی و فضیلت و عدالت چه می کنید؟"


منبع: معماریم ؛ به سبک میرحسین

0 نظر

» لطفا در نظرات خود از الفاظ رکیک استفاده نکنید
» لطفا نظرات خود را به زبان فارسی تایپ کنید